شهرداری رشت
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
عملكرد واحد عمران-ترافيك
 

آمار عملكرد واحد عمران نه ماهه سال 94

رديف

شرح

واحد

مقدار فعاليت

توضيحات

1

مقدار كل آسفالت مصرفي براي انجام پروژه هاي لكه گيري و ترميم معابر

كيلو گرم

4707670


2

مقدار كل آسفالت مصرفي براي انجام پروژه هاي معابر و كوچه هاي خاكي

متر مربع

15775


3

مقدار كل آسفالت مصرفي براي انجام ترميم كنده كاريها ( حفاري ) معابر

متر مربع

6850


4

مقدار كل بتن ريزي براي انجام پروژه هاي اجرايي

متر مكعب

401


5

مقدار كل آسفالت براي انجام پروژه هاي مربوط به لكه گيري آسفالت

متر مربع

29745


6

مقدار كل متراژ پياده رو سازي و كفپوش معابر

متر مربع

2520


7

مقدار كل زير سازي و شن ريزي معابر و كوچه براي انجام پروژه هاي مربوطه

متر مربع

17475


8

مقدار كل متراژ جدول گذاري و ترميم جداول

متر

335


9

مقدار كل ديوار گذاري

متر

3


10

رسيدگي به درخواست هاي مردمي در قالب گزارش ، نامه و سامانه 137 در خصوص شن ريزي و آسفالت و لكه گيري و روكش معابر منطقه

عدد

924


11

بازديد از موقعيت مكاني درخواست ها و نظارت بر اجراي پروژه هاي زير سازي و آسفالت و لكه گيري و روكش توسط پيمانكاران

عدد

1273


12

جمع آوري و دسته بندي و بررسي آمار و اطلاعات در خصوص ارائه سند چشم انداز توسعه محلات 11 گانه منطقه چهار

روز

35

تمام محلات 11 گانه انجام شده است

13

لايروبي و اصلاح شبكه فاضلاب

متر

1500


14

شناسايي و تعويض درپوش هاي آسيب ديده و ناهموار منطقه

عدد

10


15

تهيه و آماده سازي اسناد لازم جهت انعقاد قرارداد با پيمانكاران متقاضي اجراي پروژه هاي مورد نياز

عدد

16


16

تهيه نقشه و برآورد سرويس بهداشتي پارك بها و آبخوري پارك دانشجو و سايت آبگيري پارك مفاخر

عدد

3


17

برآوردهاي هزينه فهرست بهاي پروژه هاي اجرايي

عدد

16


18

تعداد مجوزهاي صادره براي حفاري

عدد

41


19

تعداد مجوزهاي نصب پايه برق

عدد

16


20

بازديد از موقعيت مكاني درخواست ها و نظارت بر اجراي پروژه هاي حفاري شركتهاي آبفا - گاز - مخابرات - برق

عدد

114


1394/11/05
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal