شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
مشخصات فضاي سبز و تاسيسات
 

امكانات و تاسيسات موجود پارك ها منطقه 4 در   نه ماهه سال 94

منطقه

تعداد پاركها

مساحت پاركها

تعداد نيمكت

سطل زباله

تعداد كل پايه روشنايي

تعداد آبخوري

تعداد سرويس بهداشتي

منطقه چهار

11

212001

363

175

273

4

40
مساحت فضاي سبز موجود درون شهري منطقه 4 در   نه ماهه سال 94         (مساحت به مترمربع)

نام منطقه

پارك

ميدان

بلوار

لچكي

ساير(كمربندي سبز، جنگلكاريهاي پراكنده)

جمع كل فضاي سبز

سرانه

منطقه چهار

212001

3970

59502

19229

73265

367967

2.8

1394/11/05
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal