شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
عملكرد واحد فضاي سبز
 

گزارش عملكرد واحد فضاي سبز منطقه  در   نه ماهه سال 94

رديف

عنوان فعاليت

واحد

مقدار فعاليت

1

كاشت درخت

اصله

70

2

چمنكاري

مترمربع

185

3

نگهداري گل و گلكاري

مترمربع

125681

4

حذف تنه جوش و پاجوش

اصله

2000

5

سمپاشي درختان

اصله

890

6

سمپاشي - سم خالص مصرفي

ليتر

40

7

قطع اشجار

اصله

20

8

هرس درخت

اصله

88

9

كود حيواني مصرفي

كيلوگرم/كاميون

30000


كودشيميايي مصرفي

كيلوگرم

350

11

كود آلي مصرفي

كيلوگرم

9340

1394/11/05
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal