شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
ناحیه

- مراقبت در امر پاكسازي محيط ناحيه توسط كارگران خدمات شهري و جمع­آوري و حمل زباله و خاك و نخاله ساختماني با توجّه به شرايط به ضوابط و دستورالعملهاي صادره.

- همكاري با ارگانها و ادرات و سازمانهاي ذيربط درخصوص تأمين بهداشت عمومي ساكنين ناحيه با توجّه به تكاليف شهرداري در بخش­هاي خدمات رفاهي و اجتماعي موضوع ماده 55 قانون شهرداري­ها.

- نظارت بر كار پيمانكاران خدمات شهري و گزارش نواقص موجود و پيگيري تا حصول انجام مفاد قرارداد منعقده.

- گزارش نواقص مربوط به عمليات عمراني از قبيل مرمت جداول و پياده­ رو آسفالت معابر و امثالهم به منطقه و پيگيري تا حصول نتيجه نهايي.

- گزارش نواقص موجود در سطوح فضاي سبز ناحيه و پيگيري رفع آنها تا حصول نتيجه نهائي.

- بررسي وضعيت ساخت و سازهاي ناحيه تحت نظارت و اعلام گزارش ساختمانهاي خلاف به اداره نظارت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز منطقه.

- جلوگيري از هرگونه سد معابر عمومي و مشاغل مزاحم و تكدي­گري و همكاري با واحدهاي ذيربط در از بين بردن حشرات و حيوانات موذي و ولگرد.

- زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت نيل به بافت مطلوب شهري.

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.

1393/01/19
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal