شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت اداری و مالی منطقه

- نظارت بر كليه امور اداري، مالي، خدماتي و تداركاتي منطقه با توجّه به ضوابط تعيين شده و اختيارات تفويضي به منطقه.

- تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه منطقه و پيش­بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط كارشناسان برنامه­ريزي و توسعه مستقر در منطقه.

- حفظ و نگهداري اموال شهرداري منطقه و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص.

- تنظيم اسناد هزينه و انجام امور مربوط به حسابداري منطقه براساس دستورالعملهاي صادره.

- مميزي املاك واقع در محدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقرات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي بخش درآمد.

- انجام معاملات منطقه در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعملهاي مربوط.

- حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت­هاي مختلف شهرداري و مؤسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري.

- رسيدگي به تقاضاي استخدامي كاركنان و پيشنهاد ترفيع و ارتقاء گروه و انتصاب كاركنان به واحد كارگزيني و صدور مرخصي كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.

1393/01/19
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal