شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
مدیریت شهرسازی و معماری

- اقدام به صدور پروانه ساختماني و پايان كار و گواهي عدم خلاف براي متقاضيان در محدوده تحت نظارت و كنترل كار مهندسين ناظر ساخت و سازهاي شهري.

- اقدام در كنترل امور مهندسين ناظر و تصديق امضاء مالك و مهندسين ناظر دفاتر.

- تعيين ميزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه­هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و تكميل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذيصلاح.

- بررسي و اقدام ضوابط شهرسازي طبق مقررات جاري كشور.

- رسيدگي و طرح پرونده­هاي تخلف ساختماني در كميسيون­هاي مربوطه.

- بررسي و اقدام درخصوص طرح جامع و تفصيلي شهر.

- نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با رعايت مقررات شهرسازي و قانون نظام مهندسي برابر با طرح­هاي جامع و تفصيلي شهر با هماهنگي اداره نظارت و جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز.

- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق.

1393/01/19
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal