شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
به وب سایت منطقه ۴ شهرداری رشت خوش آمدید
مدیر منطقه

- انجام كليه امور و نظارت بر تمامي فعاليتها كه در چارچوب وظايف شهرداري در مناطق انجام مي­شود با هماهنگي با معاونتهاي ذيربط.

- انجام امور مربوط به خدمات شهري و اهتمام در تأمين نيازمنديهاي زيست­محيطي اهالي و نظارت بر نحوه فعاليت پيمانكاران خدمات شهري محلات و نواحي تحت نظارت.

- ايجاد و نگهداري فضاهاي سبزو پاركهاي منطقه شامل كليه پاركها اعم از پاركهاي بزرگ (پاركهاي منطقه­اي، ناحيه­اي، محله­اي و فضاهاي سبز خطي، محله­ايها و امثالهم)

- جلوگيري از هرگونه فعاليتهايي كه مغاير با مقررات شهرداري و مفاد بندها مربوطه در ذيل ماده 55 قانون شهرداري­ها است.

- لكه­گيري آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمير و مرمت پل­ها، جداول، رفوژها، پياده­روسازي و ديواركشي زمين­هاي باير و تعمير و نگهداري ابنيه فني وعمراني و همچنين تعمير ساختمانها و اماكن عام­المنفعه واقع در محدوده منطقه.

- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعميرات و پايان كار و پاسخ استعلام در مورد املاك و پيشه­وران با توجّه به مقررات و دستورالعمل­هاي شهرسازي و صنعتي در حد اختيارات تفويض شده مصوب.

- نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با توجّه به مقررات مصوب و دستورالعملهاي صادره از معاونتهاي مربوطه.

- نظارت بر امور اداري و استخدامي و مالي منطقه براساس اختيارات تفويض شده.

- انجام برنامه­اي اجرائي در ارتباط با زيباسازي سطح منطقه و طرح­هاي هندسي ترافيك تحت نظارت واحدهاي مربوطه در حوزه ستادي شهرداري.

1393/01/19
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal