شهرداری منطقه دو رشت
  • شهرداري منطقه دو رشت
  • عکس
  • عکس1
  • عکس 2
  • عکس3
اخبار منطقه
عملکـرد آتش نشانان شهر باران در 96 ساعت گذشته به 79 مورد عملیات رسید
عملکـرد آتش نشانان شهر باران در 96 ساعت گذشته به 79 مورد عملیات رسید
عملکـرد آتش نشانان شهر باران در 96 ساعت گذشته به 79 مورد عملیات رسید
1397/06/31
خارج کردن حلقه های انگشتری دردسر ساز از انگشت سه شهروند رشتی
خارج کردن حلقه های انگشتری دردسر ساز از انگشت سه شهروند رشتی
خارج کردن حلقه های انگشتری دردسر ساز از انگشت سه شهروند رشتی
1397/06/31
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
1397/06/27
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
روابط عمومی 3: عملکرد نواحی سه گانه در منطقه سه /1
1397/06/27
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
روابط عمومی 3: عملکرد واحد عمران در منطقه سه/1
1397/06/27
شهرداري منطقه دو رشت
شهرداري منطقه دو رشت
۱۳۹۷/۷/۱
۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر

سخن شهردار

نظرسنجی
سامانه 137
تلفن تماس:                    99999999 (99) 98+
 دورنگار:                        99999999 (99)98+
 آدرس:  رشت، ميدان شهرداري، ساختمان مركزي،
دفتر منطقه 2
پست الكترونيك:                    info@rasht.ir
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به شهرداري منطقه دو رشت ميباشد.
Powered by DorsaPortal