تقسیط مطالبات شهرداری

ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح میشود :

ماده 32 : به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کل بدهی موءدی خواهد بود./م

تاریخ به روز رسانی: 1388/07/07
تعداد بازدید: 16835
Powered by DorsaPortal